Keigezellig! De ondraaglijke lichtheid van Omroep Brabant - Brabant Cultureel (2024)

Noord-Brabant kent een bloeiende popcultuur met artiesten die hard aan de weg timmeren en soms ook internationaal uitblinken. Bij Omroep Brabant bestaat daar echter geen podium voor, daar heerst gezapigheid en klinkt vooral oudere Engelstalige ‘belegen hap’. Van enige trots op hedendaags talent van eigen bodem blijkt weinig.

doorFrans de Laat

Het gaat goed met de Brabantse popmuziek. Bredase DJ’s hebben de wereld veroverd, Floor Jansen (Goirle) en haar collega’s zijn toppers in de symphonische metal-wereld. Flemming (Vught) werd onlangs de langst gedraaide popartiest ooit in de top veertig (zestig weken) en haalde in korte tijd meer dan honderdtwintig miljoen streams op Spotify. Danny Vera bereikte de eerste plaats van de Top 2000, Jori van Gemert (Haps) betoverde onlangs het Duitse TV-publiek en ook de retroboeketjes van zangeres Fleur (Vessem) oogsten veel waardering. Rocker Mick Stender (Heesch) is niet te missen op Radio3. De Eindhovens-Soedanese zangeres Gaidaa maakt heerlijke muziek met grote artiesten zoals Moby. Mijn persoonlijke favoriet, de veelzijdige Anneke van Giersbergen (afkomstig uit Sint Michielsgestel) toert al twintig jaar met veel succes door Europa. En natuurlijk timmeren oude bekenden zoals Krezip, Guus Meeuwis en Nol Havens/ VOF de Kunst ook nog steeds aan de weg.

Goede DJ’s die uitsluitend belegen hap draaien

Je zou verwachten dat onze eigen provinciale zender Omroep Brabant trots deze Brabantse muziek zou laten horen.Maar niets daarvan. Bij Omroep Brabant Radio zweert men bij belegen Engelstalige hitjes, bij voorkeur van veertig jaar geleden. Ongeveer het materiaal waar ook de Top 2000 van Radio 2 lang was mee gevuld. Ik heb talloze playlists doorgenomen, maar ik kom niet of nauwelijks Brabantse popmuziek tegen in de dagelijkse programmering van Omroep Brabant. Zonde dat op zich goede DJ’s zoals Hubèrt Mol, Jordy Graat en Ronny Balk uitsluitend deze belegen hap draaien. Ik denk dat zij zich hun leven als DJ ook heel anders hadden voorgesteld.

De muzieksamenstellers van Omroep Brabant lijken al lang geleden de pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt.

Ik kreeg enige hoop toen ik hoorde van het bestaan van een ‘Omroep Brabant Tipplaat’. Maar helaas, ook die eer valt doorgaans toe aan oudere Engelstalige artiesten. Naar de muziekkeus te oordelen, moeten de muzieksamenstellers van Omroep Brabant al lang geleden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En ook nog nooit hebben gehoord van internet en Spotify. Ik kan mij voorstellen dat je als omroepprogramma’s wilt (en zelfs moet) maken voor een breed publiek. Dance en metal passen daar misschien niet zo bij, maar Flemming, Fleur, Jori en Gaidaa evenals Krezip zeker wel.

Keigezellig!De ondraaglijke lichtheid van Omroep Brabant - Brabant Cultureel (3)

Op verzoek van de Brabantse Milieufederatie maakte ik afgelopen jaar bij het vijftigjarig bestaan een Klimaat Top 50 met klimaatsongs van jonge en oude artiesten. De lijst (met daarin ook Brabantse popmuziek van MAM, After Forever en Veulpoepers) kreeg landelijke aandacht, onder meer bij het programma Vroege Vogels op Radio1, en ook in Vlaanderen. Maar opnieuw liet Omroep Brabant het afweten. Zelfs de aanwezigheid van The Osmonds en UB40 in de lijst kon Omroep Brabant kennelijk niet vermurwen.

Keigezellig!De ondraaglijke lichtheid van Omroep Brabant - Brabant Cultureel (4)

Ook op tv geen popmuziek van enig niveau

En hoe zit het dan met Omroep Brabant TV? Ook daar droefheid troef.Een gunstige uitzondering daargelaten(het programma Kraak had laatst nog Eric Vloeimans als gast) moet alles ‘keigezellig’ zijn en dus hoor en zie je Brabantse volkszangers, feestmuziek en carnavalsgehos maar geen popmuziek van enig niveau. En ook van de rest van de programmering word je niet blij; neem bijvoorbeeld de lollig bedoelde quizjes in plat Brabants vol ‘koekwauzen’.Je schaamt je toch rot als iemand uit een andere provincie dit ziet. Het bevestigt alle vooroordelen over domme en lollige Brabanders. Maar dit terzijde.

Keigezellig!De ondraaglijke lichtheid van Omroep Brabant - Brabant Cultureel (5)

Die oubollige muziekkeus van Omroep Brabant is al vaker aan de orde gesteld. In april 2015 verzuchtte muzikant Mathijs Leeuwis in de Tilburgse talkshow Notenkrakers dat het bijzondere van Omroep Brabant niet ‘omroep’ zou moeten zijn maar ‘Brabant’. In diezelfde talkshow probeerde het toenmalige hoofd nieuwe media van Omroep Brabant aan een verbijsterd publiek uit te leggen waarom ze alleen maar ABBA en Phil Collins draaiden. Dit leidde tot verhitte discussies over het falen van Omroep Brabant , maar niet tot enige verbetering, zo moet ik nu acht jaar later constateren.

Dat het ook anders kan, bewijst bijvoorbeeld Omroep Tilburg die geregeld OT Sessies uitzendt waarin jonge en gevestigde namen hun muziek laten horen en toelichten. Onlangs waren onder meerLisa van Nes, Oliver Pesch en het duo Frans van der Meer en Leon van Egmond te horen.

Deze treurigheid kan toch niet de bedoeling zijn

Omroep Brabant wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant. Ik kan me voorstellen dat de Brabantse politiek zich niet inhoudelijk met de programma’s wil bemoeien, maar deze treurigheid kan toch ook niet de bedoeling zijn. Je zou bijna gaan geloven dat er in de subsidievoorwaarden een verbod staat op het draaien van Brabantse popmuziek van enig niveau….

Keigezellig!De ondraaglijke lichtheid van Omroep Brabant - Brabant Cultureel (9)

Onze provincie kent een echte popcultuur met belangrijke podia zoals Poppodium 013, Effenaar en Mezz. Er is een befaamde Rockacademie die de grote nieuwe talenten aantrekt – zeker ook sinds Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival won. Samen met Kunstloc Brabant zet de provincie Noord-Brabant in op talentontwikkeling in de muziek (Music Hub). In andere provincies zou men trots zijn op dat alles. Waarom dan toch laat Omroep Brabant het hier zo afweten?

Waarom dan toch laat Omroep Brabant het hier zo afweten?

Frans de Laat (1953) werkte als jurist bij de provincie Noord-Brabant en bij enkele Brabantse gemeenten. In zijn vrije tijd helpt hij podia bij het vinden van muzikale talenten en helpt hij muzikale talenten bij het vinden van podia. Zo is hij al ruim twintigjaar muziekprogrammeur van het Tilburgse Milieucafé en was hij betrokken bij de productie van enkele cd’smet Brabantse muzikaletalenten. Ook was hij bestuurslid van Popcentrum 013 en andere culturele instellingen.

© Brabant Cultureel 2023

Keigezellig! De ondraaglijke lichtheid van Omroep Brabant - Brabant Cultureel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5781

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.